2011. gadā ikmēneša rekolekciju dienu ietvaros esam uzsākuši jaunu pieredzi - Franciskāniskās lūgšanas skolu, kurā mīļi aicināts katrs, kurš vēlas dziļāk iepazīt franciskāņu garīgumu un iegūt jaunu lūgšanas pieredzi. Kopā ar māsām kalponēm šīs rekolekcijas vada tēvi kapucīni.

 Franciskāniskās lūgšanas skolas grāmatiņa

Rekolekciju dienas, domājams, būs noderīgas īpaši svētā Franciska draugiem un sekotājiem kā garīgās formācijas iespēja!

  • 15. janvārī - "Francisk, iemāci mūs lūgties"
  • 19. februārī - "...par visu vairāk ilgoties iegūt Kunga Garu"
  • 19. martā - Kontemplācija vai kalpošana citiem? Divas franciskāniskās dzīves sejas
  • 16. aprīlī - San Damiano krusta adorācija
  • 21. maijā - Emocijas lūgšanā. Sv. Franciska slavas un pielūgsmes dziesmas.

 

I tikšanās - "Francisk, iemāci mūs lūgties"

 

Pirmā tikšanās reize notika 2011.gada 15.janvārī un ievadtēma bija - „Francisk, iemāci mūs lūgties!”

bildes (35)


Lekcijā tēvs Krišjānis OFM Cap ievadīja svētā Franciska dzīves sākumposmā, ieskicējot viņa pakāpenisko atgriešanos un kopienas rašanos. Līdztekus zināmajiem Franciska dzīves faktiem, tēvs atklāja arī to, kā Dievs svēto ir vadījis caur lūgšanu un savu Vārdu.
Tēvs Krišjānis norādīja, ka Francisks bija liels ideālists, tāpēc viņa lūgšana lielā mērā bija balstīta uz viņa ideāliem. Tātad – Dievs ņem vērā mūsu ideālus! Vai gan citādi Kungs būtu Francisku pamestajā San Damiano baznīciņā aicinājis –

Nāc un atjauno manu Baznīcu!

Laikam ejot, kā jau ideālists, kurš vēlējās savus ideālus ieviest dzīvē, Francisks saprata savu ierobežotību, no kā arī radās viņa lūgšana Dievam –

Kas es Tu? Kas esmu es?”

Dievs Franciskam bija devis dāvanu Evaņģēliju uztvert personiski. Viņš tajā saskatīja savas dzīves regulu - atbildi uz jautājumu, kādu dzīvi sagaida Dievs. Tāpēc arī tad, kad jaunie Franciska brāļi viņam lūdza iemācīt kādu lūgšanu, viņš saviem sekotājiem iemācīja „Tēvs mūsu” un vēl īsu slavēšanas lūgšanu, ko brāļi lūdzās dievnamos:

Mēs pielūdzamTevi, Kungs Jēzu Kristu, šeit un visās Tavās baznīcās, kuras ir visā pasaulē, un Tevi slavējam, jo ar savu svēto Krustu Tu esi atpestījis pasauli!

Jā, patiesībā nav saglabājušās liecības, ka Francisks Dievam lūgtu kaut ko citu kā vien ticību. Visa pārējā Franciska dzīve bija slavēšana, bet par viņu pašu teica, ka viņš IR lūgšana.

 

II tikšanās - "...par visu vairāk ilgoties iegūt Kunga Garu"

Rekolekciju dienā, kura notika 19. februārī, tēvs Aldis OFM ievadīja mūs svētā Franciska garīgumā, kura pamatā ir atvērtība Dieva Gara vadībai. Ievadlekcijas laikā tēvs Aldis mūs ieintriģēja atklāt, kur San Damināno krustā ir "paslēpts" Svētais Gars.

Pēc Jēzus adorācijas Vissvētākajā Sakramentā sekoja Svētā Mise. Savukārt pēc agapes, kura apvienoja mūs, 22 dalībniekus, vēl ciešākā "franciskāniskā ģimenē", pārdomājām svētā Franciska vēstuli ticīgajiem - brāļiem un māsām, kuri gandara.

bildes (37)

IV tikšanās - "San Damiano krusta adorācija"

 

bildes (30)

Turpinājums sekos :)

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt