Augusta beigās māsu kalpoņu klosterī Ķīpsalā notika aicinājuma izzināšanai veltītas rekolekcijas „Tu esi mans”, kurās garīgais vadītājs bija pr. Ilmārs Tolstovs. Viņam palīdzēja māsas kalpones. Dalībniekiem bija iespējams piedalīties laudēs, vesperēs un Sv. Misē, attīrīt dvēseli Grēksūdzes sakramentā, pavadīt nakts stundas adorācijā, kā arī vakarā lāpu gaismā doties aizraujošā Krusta ceļa gājienā pa Ķīpsalu - no māsu kalpoņu klostera līdz Sv. Jāzepa baznīcai, ar apstāšanos Rīgas augstākajā punktā Dzegužkalnā. Daudziem ļoti patika padziļināti studēt tās Svēto Rakstu vietas, kurās Dievs par cilvēku vai cilvēks par Dievu ir izteicis vārdus: "Tu esi mans." Tāpat interesanti bija uzklausīt jauniešu liecības, kurās viņi stāstīja par savām grūtībām aicinājuma izprašanā, par ceļu pie Kristus un par Kunga bezgalīgo mīlestību un atbalstu.

  bildes (76)
Rekolekcijas pulcēja apmēram divdesmit jauniešu. Pieci no viņiem vēlējās sniegt savu liecību „Katoļu Baznīcas Vēstneša” lasītājiem.

lasīt vairāk >>